Jelszavas terület

Szövetségünk tagjai a jelszó megadását követően innen tudják letölteni a havonként megtartott vezető-továbbképző tanácskozásokon elhangzott szakmai előadások anyagát, melyeket saját kertbarát köri összejöveteleiken is bemutathatnak tagjaiknak. Szintén itt tesszük közzé az aktuális pályázati lehetőségeket bemutató dokumentumokat. Azok a KKOSz-tag kertbarát körök, melyek nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggel a KKOSz-en keresztül nyújthatnak be pályázatokat, de ennek feltétele, hogy előzetesen jelezzék igényüket, hogy a szövetséget a pályázathoz pénzügyi lebonyolítónak kérik fel.