A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének tevékenysége

A kertbarátok mozgalma hazánkban régi hagyományokkal rendelkezik. Az első kertbarát közösséget 1916-ban Diósgyőrben munkások alapították. Hamarosan országszerte elterjedt a mozgalom. A 1960-as években a művelődési házakban szerveződő kertbarát körök formájában lendületes fejlődésnek indult. A körök 1970-ban hozták létre az Országos Szövetséget, amely 1989-ben vált jogi személyiséggé. A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége megközelítően 132 kört, klubot tart nyilván. A taglétszám 6000 fő feletti, évente pedig több, mint 20 000 kertbarátnak nyújtunk szolgáltatáoksat. Az Országos Szövetség munkáját segítik a megyei és fővárosi szövetségek s ezeken keresztül biztosítható az információáramlás. A körök, a megyei szövetségek működését segítik az önkormányzatok, a művelődési házak, a kertészeti vállalkozók, a helyi iskolák, a megnyert pályázatok.

Az Országos Szövetség tömegbázisát a 1,5 millió kertes házban lakó, a közel 1 millió hétvégi és zártkertben tevékenykedő, és a 800 ezer kisárutermeléssel foglalkozó család képezi. A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége ennek a széles és sokszínű kertész rétegnek igyekszik segítséget nyújtani. A tagság munkájának gerincét a kiállítások, a tanulmányutak, a helyszíni bemutatók és tapasztalatcserék, a kulturális és egészségügyi tevékenységek adják.

Az Országos Szövetség három tagozatot működtet: az elsősorban családellátó kertbarát, az árutermelő, és a környezetbarát (integrált-, és biotermesztés).
                                                                                                                
A kistermelés fontos szerepet tölt be a helyi piaci ellátásban, (választékbővítés, újdonságok stb.). A jó minőségű élelmiszer-ellátáshoz szükség van a kistermelők, a kisvállalkozók termelési és értékesítési feltételeinek biztosítására. A Szövetség ennek elősegítését tűzte ki célul érdekképviseleti, érdekvédelmi feladataként. A Szövetség tagja, a magángazdakört képviselő 10 szervezetet tömörítő Magyar Mező-, és Erdőgazdasági Érdekképviseleti Szövetségnek és meghívottként tanácskozási joggal részt vesz az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága ülésein, és képviseli a kertészek és kertbarátok érdekeit.

Számos nyugdíjas kiskeresetű ember, új földtulajdonos pótolja jövedelmét a háztáji, hétvégi kertjéből, vagy vállalkozóként kifejezetten árutermelésből akar megélni. A Szövetség központja havi országos vezető-továbbképzéssel segíti a munkát. Nagy részük a kertbarát körökben ismerkedik meg szervezett oktatás keretén belül az új fajtákkal, technológiákkal, a növényvédelemmel, előadásokat hallgat szakmai tapasztalatcseréken vesz részt, ismerkedik a kertészkedés korszerű módszereivel.

A szaktanácsadói tevékenység egyik lényeges eleme a 2018. január 1-től megjelenő Növénybarát újság, mely országszerte kapható az újságárusoknál. A lap helyet biztosít a Szövetség híreinek, rendszeresen közli a tagok által beküldött, a munkát segítő gyakorlati cikkeket, ötleteket...